Snapshot _ ROCKEFELLER PLAZA~NEW YORK CITY SKATING RINK - NYC,